Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Fight against COVID -19 epidemic and support people damaged by drought and saline intrusion

Sáng ngày 20.3.2020 theo lời kêu gọi của UBNDTPHCM, Ban thường trực UB Mặt Trận Tổ quốc TPHCM.
Tại lễ phát động Nhân dân TPHCM tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID -19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.
Ông Võ Tấn Thịnh – CTHĐQT công ty Cổ phần Cáp điện Thịnh Phát đã tham dự và đóng góp ủng hộ chương trình số tiền 500 triệu đồng.
Dịch bệnh Covic 19 và thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn đang gây nên những hậu quả nặng nề, và đây là lúc cộng đồng cần nhất sự đoàn kết yêu thương và chia sẻ. Là lúc giá trị thiêng liêng của 2 tiếng Đồng bào được phát huy mạnh mẽ nhất.
Với tấm lòng của mình, Ông Võ Tấn Thịnh và Công ty Thipha Cable sẽ tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động ý nghĩa và nhân văn này.