Thành tích & giải thưởng

THÀNH TÍCH & GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT

Qua 30 năm hình thành và phát triển, với bản lĩnh mạnh dạn đổi mới cơ chế, đón đầu áp dụng công nghệ mới, bản lĩnh đột phá, phát huy tính sáng tạo và năng động của tập thể, Thipha Cable đã vươn cao, trở thành điểm sáng kinh tế trong thời Việt Nam hội nhập WTO. Thipha Cable hôm nay đã trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các phương diện, đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Với những thành tích nổi bật đó, Công ty đã vinh dự nhận được rất nhiều Danh hiệu cao quý do Chính Phủ và Nhà nước trao tặng, điển hình :

TOP 500 DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Hạng 161/500 DN. lớn nhất Việt Nam
Hạng 82/500 DN. tư nhân lớn nhất Việt Nam
(VNR500 & Vietnamnet)

DN. TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM
Xếp hạng 159/500
(VNR500 – Fast 500 Công bố)