• Ngôn ngữ:
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm Nhôm
 • Nhôm thỏi
  Nhôm thỏi có độ tinh khiết cao (Al ≥ 99.70%) để sản xuất nhôm rod chất lượng cao, phù hợp cho hầu hết các ứng dụng về điện.
  Xem tiếp ...
 • Nhôm Rod
  Nhôm Rod được sản xuất từ nhôm thỏi có độ tinh khiết cao.
  Xem tiếp ...
 • Sợi nhôm tròn ASTM B 230
  Đồng Rod được sản xuất từ đồng cathode có độ tinh khiết cao và không oxy
  Xem tiếp ...
 • Sợi nhôm tròn IEC 60889
  Sợi nhôm tròn được sản xuất bằng máy kéo liên hoàn từ sợi nhôm rod xuống các đường kính nhỏ hơn. Nhôm rod được dùng là nhôm có độ tinh khiết cao (Al ≥ 99.70%) phù hợp cho hầu hết các ứng dụng về điện.
  Xem tiếp ...
 • Sợi nhôm tròn TCVN 5064
  Sợi nhôm tròn được sản xuất bằng máy kéo liên hoàn từ sợi nhôm rod xuống các đường kính nhỏ hơn. Nhôm rod được dùng là nhôm có độ tinh khiết cao (Al ≥ 99.70%) phù hợp cho hầu hết các ứng dụng về điện.
  Xem tiếp ...
 • Sợi nhôm tròn TCVN 5934
  Sợi nhôm tròn được sản xuất bằng máy kéo liên hoàn từ sợi nhôm rod xuống các đường kính nhỏ hơn. Nhôm rod được dùng là nhôm có độ tinh khiết cao (Al ≥ 99.70%) phù hợp cho hầu hết các ứng dụng về điện.
  Xem tiếp ...
1 2