• Ngôn ngữ:
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Bản tin Dovina
  • Chương trình khám sức khỏe định kỳ năm 2011
    Ngày cập nhật: 22/12/2011
    Nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày 30-11-2011, Công ty CP kim loại màu & nhựa Đồng Việt đã tổ chức buổi khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên đang công tác tại công ty, chi nhánh và các văn phòng đại diện.
    Xem tiếp ...